หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 15
 


 
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่างาม และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่างาม..จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี [ 14 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 16
 
 
     


 
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่างาม และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่างามจาก เทศบาลตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี [ 14 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 14
 


 
ภารกิจ อบต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี..กับการรับคณะผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสตรีตำบลเจดีย์หัก องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี [ 28 ม.ค. 2562 ]  
อ่าน: 32
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 67