หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561    13 ก.พ. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC บริเวณหน้าวัดกำแพง หมู่ที่ 2 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   31 ม.ค. 2562 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่างาม บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่างาม หมู่ที่ 3 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   25 ม.ค. 2562 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561    25 ม.ค. 2562 24
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกพร้อมทำบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร และวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 8,9 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   15 ม.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลอง L3 บ้านท่างาม หมู่ที่ 7   25 ธ.ค. 2561 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้าน (ที่ทำการ อบต.ท่างาม) หมู่ที่ 3   24 ธ.ค. 2561 23
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 10    24 ธ.ค. 2561 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2562   18 ธ.ค. 2561 35
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล. สายเลียบคลอง L3 บ้านท่างาม หมู่ที่ 7   13 ธ.ค. 2561 26
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34