หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
การต้อนรับคณะศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมจาก อปท.พื้นที่ต้นแบบ สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา [ 21 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 26
 


 
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่างาม และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่างาม..จากองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร [ 6 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 50
 
 
     


 
การต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่างาม และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่างาม..จากองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร [ 6 มี.ค. 2562 ]  
อ่าน: 52
 


 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2562 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 ก.พ. 2562 ]  
อ่าน: 67
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 68