โครงการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562  
 

โครงการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้กลุ่มแม่บ้านบางตาโฉม หมู่ที่ 8 ตำบลท่างาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 08.50 น. โดย คุณ มลฤดี โพธิโต

ผู้เข้าชม 51 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย