โครงการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)  
 

โครงการประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ ศาลาการเปรียญวัดหัวดง หมู่ที่ 10 ตำบลท่างาม

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 16.58 น. โดย คุณ มลฤดี โพธิโต

ผู้เข้าชม 94 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย