หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณสวน Banana Solution หมู่ที่ 3 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงพื้นหินขัด ที่ทำการ อบต.ท่างาม บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.ท่างาม หมู่ที่ 3 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี    18 เม.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลท่างาม   4 เม.ย. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย Fitness Center พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ต.ท่างาม   2 เม.ย. 2562 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณริมฝั่งคลองชลประทานมหาราช หมู่ที่ 9 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี   29 มี.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมไมค์ประชุมชนิดไร้สาย บริเวณ ตึก สว. หมู่ที่ 3 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี   29 มี.ค. 2562 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางการจัดซื้อเครื่องเล่นสนาม โรงเรียนอนุบาลท่างามและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   25 มี.ค. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   22 ก.พ. 2562 37
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี    22 ก.พ. 2562 31
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. บริเวณทุ่งอีโทนเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี    22 ก.พ. 2562 23
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 35