หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 3 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   22 ก.พ. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องออกกำลังกาย พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี    22 ก.พ. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ พร้อมวางท่อ คสล. บริเวณทุ่งอีโทนเหนือ หมู่ที่ 5 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี    22 ก.พ. 2562 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการก่สร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางรำพึง เจริญสุข หมู่ที่ 5 ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี   22 ก.พ. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ บริเวณโรงเรียนอนุบาลท่างาม หมู่ที่ 3 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี    21 ก.พ. 2562 18
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บรเวณหลวงพ่อขาว หมู่ที่ 2 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   20 ก.พ. 2562 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561    13 ก.พ. 2562 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ PVC บริเวณหน้าวัดกำแพง หมู่ที่ 2 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   31 ม.ค. 2562 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่างาม บริเวณอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลท่างาม หมู่ที่ 3 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   25 ม.ค. 2562 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561    25 ม.ค. 2562 48
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34