หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.หัวไผ่   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้บริหารงานภายในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 เม.ย. 2562 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.หัวไผ่   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้บริหารงานภายในกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)   18 เม.ย. 2562 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.หัวไผ่   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้บริหารงานภายในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ที่ไม่ได้ดำเนินการผ่านระบบ e-GP)   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกระทุ่ม   โครงการสืบสานวัฒนธรรม งามเลิศล้ำตามวิถี ประเพณีสงกรานต์ ปี 2562   18 เม.ย. 2562 1
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.หัวไผ่   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการ ผ่านระบบe-GP)   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่างาม   ประกาศราคากลาง จ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณสวน Banana Solution หมู่ที่ 3 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท่างาม   ประกาศราคากลางจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงพื้นหินขัด ที่ทำการ อบต.ท่างาม บริเวณอาคารที่ทำการ อบต.ท่างาม หมู่ที่ 3 ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี    18 เม.ย. 2562 0
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.หัวไผ่   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจ้างซ่อมแซมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับการจัดซื้อ/จัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการ ผ่านระบบe-GP)   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวกิจกรรม อบต.บางกระบือ   จุดตรวจบริการประชาชนตำบลบางกระบือ 16 เมษายน 2562   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.บางกระบือ   โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ   18 เม.ย. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 771/td>